Konsensus rynkowy wynosił 20 mld euro nadwyżki.

Sierpniowe saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (21,2 mld euro) oraz z dodatniego salda usług (4,3 mld euro) i dochodów pierwotnych (3,8 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (11,6 mld euro), podał bank centralny w komunikacie.

W ujęciu 12-miesięcznym, nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 302,7 mld euro, tj. 3% PKB strefy euro wobec 213,2 mld euro (2,1% PKB) nadwyżki rok wcześniej, podał też EBC.

>>> Czytaj też: NBP: Niska inflacja nie wpływa znacząco na dług publiczny w Polsce