Rekomendacja została wydana przy cenie 44,87 zł za akcję, zaś we wtorek ok. godz. 9.10 kurs akcji wynosił 49,25 zł po wzroście o 0,82% od poprzedniego zamknięcia.

"Pomimo silnych przepływów operacyjnych i stopniowej poprawy zysków obserwowanych w I połowie br. nie widzimy dalszego potencjału wzrostu względem naszych prognoz tegorocznych wyników finansowych spółki" - napisali analitycy w raporcie.

Analitycy DM BOŚ prognozują, że w 2015 r. spółka zanotuje zysk netto w wysokości 207,3 mln zł, zaś w 2016 r. powiększy się on do 288,4 mln zł, przy przychodach odpowiednio: 20.606,4 mln zł i 21.718,1 mln zł.