"Emitent przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2015 oraz narastająco od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.: 1. Zysk brutto ze sprzedaży: 21,6 mln zł (narastająco 74,8 mln zł), 2. Zysk z działalności operacyjnej: 0,4 mln zł (narastająco 15,0 mln zł), 3. Zysk/strata brutto: -1,0 mln zł (narastająco 15,1 mln zł) 4. Zysk netto: 20,5 mln zł (narastająco 33,6 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Wyniki za III kwartał b.r. odbiegają od publikowanych przez instytucje finansowe raportów przedstawiających prognozy dotyczące GK Monnari Trade w odniesieniu do tego okresu, co uzasadnia niniejszą publikację przed podaniem do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 r., wyjaśniono.

"Obserwowany spadek krajowej sprzedaży detalicznej odnotowany w III kwartale b.r. oraz długo utrzymujące się wysokie temperatury wpłynęły na działalność emitenta i spowodowały słabsze wyniki wygenerowane przez Grupę Kapitałową w omawianym okresie. Z uwagi na sezonowy charakter prowadzonej przez Monnari Trade S.A. działalności, powyższe wyniki, w opinii zarządu nie będą miały kluczowego znaczenia dla wyników za rok obrotowy 2015, mając na uwadze dobre wyniki wygenerowane w I półroczu b.r. oraz najlepszy dla detalistów pod względem sprzedaży i marż trwający IV kwartał" - czytamy w komunikacie.

Zysk netto przewyższający istotnie wartość zysku brutto wynika z rozpoznanego w III kwartale b.r. aktywa z tytułu podatku odroczonego związanego ze znakami towarowymi Monnari, o czym emitent informował w sierpniu br., podano również.

Dwa tygodnie temu spółka podała, powołując się na wstępne dane, że przychody ze sprzedaży za III kwartał 2015 r. wyniosły 42,3 mln zł, co oznacza wzrost o 16,53% w skali roku. Narastająco za I-III kw. 2015 r. przychody wyniosły 136,1 mln zł, co oznacza wzrost o 22,6% r/r.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 175,19 mln zł w 2014 r.