Instalacja HVDU ma być przekazana do rozruchu i eksploatacji do końca stycznia 2018 roku.

"Chcąc uzyskać jeszcze więcej wysokomarżowych produktów z każdej baryłki ropy, na każdym etapie jej przerobu musimy maksymalnie wykorzystywać i przetwarzać wszystkie powstające półprodukty i surowce. Dlatego budujemy nową instalację, likwidującą istniejące ograniczenia procesowe, która stworzy jednocześnie nową jakość w zakresie wsadów do instalacji bloku olejowego" - powiedział dyrektor projektu EFRA w Grupie Lotos Grzegorz Błędowski, cytowany w komunikacie.

Instalacja HVDU ma przerabiać maksymalnie 95 ton/godz. wsadu, co daje ponad 800 000 ton/rok. Surowcem dla tej instalacji będzie strumień nieprzereagowanej pozostałości z instalacji hydrokrakingu tzw. hydrowaks, który po rozdestylowaniu będzie kierowany dalej do właściwych instalacji docelowych zwiększając elastyczność przerobu ropy w rafinerii oraz uzyski i jakość finalnych produktów, min. olejów bazowych.

Instalacja zostanie wybudowana w Gdańsku, na terenie rafinerii Lotos, obok instalacji kompleksu koksowania składających się na projekt EFRA.

"Ta instalacja stanie się elementem całego nowo powstającego kompleksu przerobu ropy naftowej ujętego w projekt EFRA. Zintegrujemy nowe instalacje z działającym w rafinerii ciągiem technologicznym i dzięki temu wykorzystamy efektywniej niż obecnie wszystkie półprodukty powstające w trakcie przerobu ropy" - powiedział wiceprezes Grupy Lotos Marek Sokołowski.

Projekt EFRA ma być zakończony i w pełni przekazany do normalnej eksploatacji w 2018 roku. Wartość całego projektu to 2,3 mld zł. Zgodnie z założeniami, realizacja tego projektu pozwoli podnieść modelową marżę rafineryjną o ok. 2 USD na każdej baryłce przerobionej ropy.

Lotos Asfalt podpisał w lipcu z Kinetics Technology kontrakt o wartości 1,26 mld zł na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę "pod klucz" trzech głównych instalacji w ramach programu EFRA: instalacji opóźnionego koksowania (DCU), instalacji produkcji wodoru (ang. Hydrogen Generation Unit, tj. HGU) oraz instalacji hydroodsiarczania benzyny (ang. Coker Naphtha Hydrotreating Unit, tj. CNHT). Zakończenie realizacji kontraktu planowane jest na 2018 r.

Pod koniec września Grupa Lotos podpisała z Linde AG, Engineering Division umowę na budowę instalacji wytwórni tlenu (Oxygen Generation Unit - OGU), która także będzie częścią programu EFRA. Zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2017 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.