Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Empik Media & Fashion

Empik Media & Fashion (EMF) podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia przeglądu strategicznych opcji dla swego podmiotu zależnego Smyk International oraz jego krajowych i zagranicznych podmiotów powiązanych, podał EMF. Spóła oceni wszelkie możliwe scenariusze, także sprzedaż wszystkich akcji. >>>>

JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Michała Kończaka na stanowisko wiceprezesa ds. ekonomicznych, podała spółka. >>>>

Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group odnotował 7,8 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 6,92 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Cyfrowy Polsat

Polkomtel złożył wnioski rezerwacyjne w aukcji częstotliwości LTE, co oznacza, że zamierza odebrać przydzielone mu rezerwacje, ale jednocześnie nie rezygnuje z roszczeń związanych z "wadliwym" procesem aukcyjnym, podał Cyfrowy Polsat. >>>>

Pharmena

Pharmena spodziewa się, że w ciągu najbliższych dni zakończą się badania kliniczne II fazy nad lekiem przeciwmiażdżycowym (opartym na opatentowanej substancji czynnej 1-MNA), poinformował prezes Konrad Pałka w rozmowie z ISBnews. Umożliwi to rozmowy z wybranymi koncernami farmaceutycznymi i komercjalizację leku. >>>>

Grupo Industrial Saltillo, ACE

Grupo Industrial Saltillo (GIS) ogłosiło wezwanie na 21 230 515 akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę, podano w ogłoszeniu. Zapisy będą przyjmowane od 17 listopada do 16 grudnia. >>>>

Miraculum

Miraculum otrzymało od Rubid 1 zapłatę za markę Gracja w wysokości 1,85 mln zł w ramach transakcji leasingu zwrotnego marki, podała spółka. "Miraculum (...) informuje, że ani spółka ani Rubid 1 nie odstąpił od umowy sprzedaży marki 'Gracja' (...). Przesłanki do odstąpienia od umowy sprzedaży nie wystąpiły, bowiem: nadzwyczajne walne zgromadzenie Miraculum w dniu 8 października 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego. Rubid 1 uiścił cenę sprzedaży za markę 'Gracja' w kwocie 1 845 000 zł. Strony przedłużyły termin do uzyskania oświadczenia administratora zastawu na znaku towarowym 'Gracja' w przedmiocie zrzeczenia się tego zastawu" - czytamy w komunikacie.

Inpro

Inpro zawarło umowę zakupu działek w Gdańsku przy ul. Stężyckiej o łącznej powierzchni blisko 10 ha za łącznie 21,78 mln zł netto, wynika z komunikatu spółki. "Strony ustaliły, że cena zakupu powyżej opisanych nieruchomości gruntowych łącznie wynosi 21 782 085 zł" - czytamy w komunikacie.

Creamfinance Poland

Creamfinance Poland uplasowała ofertę publiczną obligacji denominowanych w złotych, przydzielając inwestorom 1 718 obligacji serii A o łącznej wartości wg ceny emisyjnej 1,72 mln zł, podała spółka. Creamfinance planuje debiut papierów na Catalyst i kolejne emisje. "Inwestorzy dobrze przyjęli naszą działalność i plany rozwojowe, co potwierdzają wyniki naszej pierwszej oferty publicznej obligacji w złotym. Mamy tym większe powody do satysfakcji ponieważ była to nasza pierwsza próba pozyskania środków od inwestorów na rynku kapitałowym. Będziemy dążyć do wprowadzenia wyemitowanych obligacji na Catalyst. Planujemy przeprowadzać kolejne emisje obligacji" - powiedział dyrektor zarządzający Adam Dąbrowski, cytowany w komunikacie. Do 29 października przyjmowane są zapisy na obligacje Creamfinance denominowane w euro. Ich oprocentowanie wynosi 6% w skali roku, przypomina spółka.

Synektik

Umowa dofinansowania Synektika z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET weszła w życie, podała spółka. "Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 494 630,29 zł, natomiast kwota dofinansowania, określona w umowie wynosi 5 582 376,15 zł" - czytamy w komunikacie.

Vantage

Vantage Development wprowadził do sprzedaży I etap osiedla Nowe Żerniki, obejmujący łącznie 60 mieszkań w dwóch budynkach, podała spółka. Deweloper zaplanował zakończenie budowy na I kwartał 2017 r. Nowa inwestycja Vantage Development powstaje w ramach współpracy dewelopera z Urzędem Miasta Wrocławia. "Nowe Żerniki odwołują się do idei wystawy WuWa, która została zorganizowana we Wrocławiu w 1929 r., dlatego bywają nazywane WuWa2. Przedwojenna WuWa była wystawą w ramach, której zostało zbudowanych w Europie sześć wzorcowych osiedli" - powiedział prezes Edward Laufer, cytowany w komunikacie.

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) dwie umowy kredytowe na łączną kwotę prawie 2 mld zł, poinformował prezes Marek Woszczyk. >>>>

Orion Investment

Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Orion Investment został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka.