Rekomendację sporządzono przy kursie wynoszącym 62,21 zł, zaś w czwartek około godziny 9:15,  za akcję spółki płacono 61,94 zł po wzroście o 1,86% od ostatniego zamknięcia.

Broker szacuje, że zysk netto spółki spadnie w tym roku do 46,9 mln zł, przy wzroście przychodów do 8 449,1 mln zł.