Partie koalicji rządowej zgodziły się, że azyl będzie przyznawany na trzy, a nie jak dotychczas, na pięć lat. Po tym okresie status azylanta będzie weryfikowany i jeśli okaże się, że ustały przyczyny, dla których ktoś otrzymał azyl, to będzie musiał opuścić Austrię.

Nowe przepisy przewidują też, że uchodźca będzie mógł sprowadzić rodzinę dopiero po trzech latach od otrzymania azylu. Do tej pory wystarczał rok. Zgoda na sprowadzenie rodziny będzie uzależniona między innymi od czynników finansowych.

Nowe przepisy mają zostać uchwalone w grudniu, ale prawdopodobnie wejdą w życie z mocą wsteczną, od 15 listopada.

>>> Czytaj też: Takiego rozmachu można zazdrościć. Chiny budują zmilitaryzowane wyspy, USA się boją