Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 37,53 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 23,5 do 59,2 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 103,95 mln zł wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 401 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 2 268,92 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 32,8-79 mln zł, przy konsensusie na poziomie 57,75 mln zł. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 2 153,4-2 237 mln zł, przy konsensusie na poziomie 2 190,7 mln zł.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 476,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 216,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 520,65 mln zł w porównaniu z 7 342,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 230,09 mln zł wobec 237,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty jest jedną z największych firm w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.