Open Finance odnotowało 8,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,78 mln zł wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,22 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 75,82 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 22,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 273,5 mln zł w porównaniu z 255,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 11,43 mln zł wobec 5,65 mln zł straty rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.