Alchemia odnotowała 8,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,4 mln zł wobec 8,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 202,18 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 254,4 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 16,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 673,78 mln zł w porównaniu z 757,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 0,51 mln zł wobec 11,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.