Zysk operacyjny wyniósł 62,49 mln zł wobec 122,76 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 730,65 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 463 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 75,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 848,84 mln zł w porównaniu z 1 431,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 17,71 mln zł wobec 95,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r.