Colian Holding odnotował 16,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 14,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,12 mln zł wobec 19,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 217,03 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 227,43 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 45,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 24,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 650,47 mln zł w porównaniu z 646,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 0,46 mln zł wobec 2,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Colian S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Jej przychody w 2014 r. wyniosły 883,83 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.