"Zgodnie z zamieszczonymi w prospekcie warunkami oferty, akcjonariusz sprzedający oraz spółka niniejszym informują, że w dniu 16 listopada 2015 roku, akcjonariusz sprzedający oraz spółka, w uzgodnieniu z oferującym, ustalili cenę maksymalną sprzedaży akcji sprzedawanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych w kwocie 12,25 zł za 1 akcję sprzedawaną" - czytamy w komunikacie.

Oferta publiczna do 7,08 mln akcji Krynica Vitamin rozpoczęła się dziś od publikacji ceny maksymalnej w transzy inwestorów indywidualnych

Krynica Vitamin podała wcześniej, że liczy na pozyskanie 20-30 mln zł netto dzięki ofercie do 1 598 062 nowo emitowanych akcji serii B, w ofercie znajdzie się także 5 486 682 istniejących akcji serii A, sprzedawanych przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Oferującym jest Trigon Dom Maklerski.

W I poł. 2015 r. Krynica Vitamin miała 5,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 89,12 mln zł wobec 81,19 mln zł.

Reklama

Plany rozwoju grupy przewidują rozbudowę zakładu w kolejnych latach, oraz wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Działania te pozwolą rozwinąć możliwości produkcyjne grupy, to znaczy zwiększyć wielkość produkcji napojów znajdujących się aktualnie w ofercie oraz wprowadzić nowe rodzaje napojów gazowanych i niegazowanych.

Krynica Vitamin jest polskim producentem napojów funkcjonalnych. Obecnie w ofercie spółki przeważają napoje energetyczne, których sprzedaż generuje 90% przychodów spółki. Ponadto grupa posiada szerokie portfolio innych napojów funkcjonalnych, takich jak napoje: izotoniczne, hipotoniczne, napoje wspomagające metabolizm i witaminowe suplementy diety. Ofertę spółki wzbogacają także wody funkcjonalne, nowoczesne napoje wieloowocowe, alkopopy, cydry, malt drinki czy wybrane napoje z segmentu CSD. Grupa specjalizuje się w usługowym rozlewie dla produktów markowych oraz produktów private label dla sieci handlowych. Obecnie spółka dostarcza swoje produkty do ponad 40 krajów na całym świecie, posiadając ugruntowaną pozycję na rynkach takich krajów, jak Czechy, Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rumunia, Litwa, Słowacja, Izrael i Palestyna.