Najważniejszym czynnikiem, który obecnie wpływa na ceny ropy naftowej, są spekulacje dotyczące potencjalnych efektów spotkania przedstawicieli krajów OPEC, zaplanowanego na 4 grudnia.

Nadzieje na interwencję OPEC na rynku ropy naftowej są coraz mniejsze wraz z pojawianiem się nowych informacji. Według rosyjskich źródeł, przedstawiciele Rosji nie przyjadą do Wiednia, by dyskutować z krajami kartelu o możliwych wspólnych działaniach. Co więcej, pojawiły się informacje o tym, że oficjalny limit produkcji ropy naftowej w OPEC mógłby zostać wręcz podwyższony.

Wynika to z planów Indonezji, która w tym roku wnioskowała o powrót do kartelu. Kraj ten produkuje ok. 900 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie, co sprawia, że na piątkowym spotkaniu odbędzie się dyskusja o tym, czy limit produkcji OPEC zostanie podwyższony do 31 mln baryłek dziennie. Oczywiście jest to sprawa czysto teoretyczna, bo nawet ten podwyższony limit jest już przez kraje OPEC przekraczany. Niemniej, możliwość jego podwyżki negatywnie wpływa na ceny ropy naftowej.

Rekordowa liczba krótkich pozycji na złoto

Po piątkowym dynamicznym spadku cen, w bieżącym tygodniu notowania złota odbijają na północ. W pewnej mierze wiąże się to z delikatnym odreagowaniem spadkowym na notowaniach amerykańskiego dolara. Jednak kluczowa jest tu prawdopodobnie kwestia tzw. short covering.

Po spadku notowań złota poniżej 1060 USD za uncję, część inwestorów zamykała zawierane wcześniej krótkie pozycje. To wywindowało notowania złota do okolic 1070 USD za uncję. Okolice te póki co powstrzymują stronę popytową, a notowania złota pozostają w trendzie spadkowym. Inwestorzy wciąż nie wierzą we wzrosty na złocie, o czym świadczyć może fakt, że aktywa funduszu SPDR Gold Trust znajdują się na najniższym poziomie od września 2008 r.

Nie można jednak wykluczyć, że cena złota zanotuje w najbliższym czasie wyraźniejszą wzrostową korektę, bowiem liczba krótkich pozycji na kontraktach na złoto na giełdzie COMEX jest obecnie rekordowa.


Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.