"Emitent dokonał redukcji zapisów na obligacje serii F1. Obligacje serii F1 są obligacjami dwunastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Papiery tej serii nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst, podano również.

"Warunki emisji obligacji serii F1 nie odbiegają od obecnych standardów rynkowych" - dodano w informacji.

Capital Service udziela pożyczek poprzez oddziały KredytOK, które rozmieszczone są w kilkudziesięciu miastach na terenie całej Polski oraz przez internet