"W najbliższy czwartek 17 grudnia władze IMS zaakceptują oferty oraz podadzą ewentualną stopę redukcji na podstawie oceny liczby i wartości zgłoszonych ofert, które spłyną do spółki. Najpóźniej do końca grudnia planują rozliczyć transakcje" - czytamy w komunikacie.

Na początku tego miesiąca akcjonariusze IMS zdecydowali o programie buy-back za maksymalną kwotę 6 mln zł. Z tego 4,3 mln zł zostały przeznaczone na realizację pierwszej transzy programu, w której od 9 do 16 grudnia można składać oferty zbycia akcji po 2,15 zł za sztukę, podano również.

"Ogłosiliśmy skup akcji własnych w formie zaproszenia do sprzedaży w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy. Naszą intencją jest zastosowanie optymalnej, z punktu widzenia interesów akcjonariuszy, formy skupu akcji własnych. Płynność akcji IMS jest ograniczona, więc realizacja programu buy-back w jego najbardziej typowej formie byłaby w naszej ocenie nieefektywna w realizacji. Akcje skupowane są więc poza obrotem rynkowym" - powiedział wiceprezes Piotr Bielawski, cytowany w komunikacie.

"Następnie 18 lub 21 grudnia należy przybyć do spółki w celu podpisania umowy zbycia akcji. Zgodnie z ustalonymi warunkami w pierwszej transzy skupu akcjonariusze mogą sprzedać spółce akcje po cenie 2,15 zł, czyli wyższej od obecnej na rynku. Walory, które odkupimy w ramach programu buy-back umorzymy lub przeznaczymy do odsprzedaży" - tłumaczy wiceprezes IMS.

Reszta środków zagospodarowana na program buy-back będzie przeznaczona na kolejne transze skupu, które maksymalnie mogą potrwać do końca 2016 r., podsumowano w informacji.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).