"Otrzymanie zgody na koncentrację jest kolejnym warunkiem koniecznym do realizacji umowy inwestycyjnej, dotyczącej nabycia 100% udziałów w spółce Presco Investments S.a r.l., a także prawa do dysponowania zakupionymi na rynku polskim portfelami wierzytelności, będącymi w posiadaniu spółki oraz funduszu, o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej zapowiadano, że umowa inwestycyjna między Krukiem a Presco zostanie podpisana do 30 grudnia.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Presco Group działa na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.