"Rezygnacja złożona przez Pawła Sobkowa motywowana jest względami osobistymi" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej spółka podała, że Andrzej Podsiadło i Waldemar Dubaniowski zrezygnowali z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Pod koniec ub. tyg. Hawe podało, że rozpoczęło prace nad sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Z funkcji zrezygnowali także dwaj członkowie rady nadzorczej Hawe

Andrzej Podsiadło i Waldemar Dubaniowski zrezygnowali z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Hawe, podała spółka.

"Rezygnacja złożona przez Andrzeja Podsiadło nie zawiera uzasadnienia. Rezygnacja złożona przez Waldemara Dubaniowskiego motywowana jest względami osobistymi" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.