O godz. 9:02 kurs wynosił 14,8 zł, tj. spadał o 0,8%. 

Labo Print jest 487. spółką notowaną na głównym rynku oraz 30. debiutem na tym rynku w 2015 roku.

Do obrotu weszło: 661 tys. akcji na okaziciela serii B, 211 tys. akcji na okaziciela serii C, 26,6 tys. akcji na okaziciela serii D, 75 tys. akcji na okaziciela serii E.

Pod koniec listopada KNF zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Labo Print w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E. Przenosinom na główny rynek nie towarzyszyła oferta sprzedaży akcji.

Labo Print to drukarnia cyfrowa, specjalizująca się w druku wielkoformatowym. Zadebiutowała na NewConnect w lutym 2014 r.