Jak czytamy na stronie Komendy Głównej, na wniosek Komendanta Głównego minister spraw wewnętrznych i administracji powołał na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Policji młodszego inspektora Andrzeja Szymczyka. Dotychczas był on zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Dziś też szef MSWiA, na wniosek Komendanta Głównego, odwołał wojewódzkich szefów policji w Lublinie - nadinspektora Dariusza Działo, Rzeszowie - nadinspektora Zdzisława Stopczyka oraz w Gorzowie Wielkopolskim - nadinspektora Ryszarda Wiśniewskiego. Ich miejsce zajmą dotychczasowi pierwsi zastępcy.

Ze stanowiska Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji został też odwołany nadinspektor Igor Parfieniuk. Pełnienie jego obowiązków powierzono inspektor Renacie Skawińskiej - dotychczasowej naczelniczce warszawskiego zarządu CBŚP. Będzie ona pierwszą kobietą stojącą na czele tej instytucji. 

>>> Czytaj też: Zblazowani rewolucjoniści. Jesteśmy zbyt leniwi i zbyt tchórzliwi na zmianę