"Jednocześnie zarząd emitenta informuje, że na mocy § 5 ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu złoży wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy" - czytamy w komunikacie.

Advanced Ocular Sciences jest wspólnym przedsięwzięciem (joint-venture) Milestone Scientific, firmy medycznej z USA, która rozwija i opatentowuje innowacyjne technologie iniekcji oraz Quark Ventures, jednego z wiodących funduszy venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na rynku NewConnect warszawskiej GPW