Dalszy spadek bezrobocia w I kwartale 2016 r. mogą zahamować czynniki związane ze zmianami w prawie pracy.

Są to: podwyższenie płacy minimalnej, oskładkowanie umów zleceń i zmiany w zakresie zawierania umów na czas określony. Wzrost kosztów pracy i niepewność legislacyjna mogą ostudzić zapędy pracodawców do zatrudniania – uważają dr Grzegorz Baczewski z Lewiatana i Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu People.

>>> Czytaj też: Ile tak naprawdę zarabiają Polacy?