"Złożony wniosek dotyczy dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym istniejących już akcji serii P oraz akcji serii Q"  - czytamy w komunikacie.

W listopadzie Ursus podwyższył kapitał zakładowy w drodze emisji 4,1 mln akcji serii P oraz 8,9 mln akcji serii Q. Akcje serii P i akcje serii Q stanowią łącznie 23,99% w kapitale zakładowym i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

W połowie września Ursus podał, że wyemituje trzy serie nowych akcji o łącznej liczbie do 18 mln sztuk. Połowa akcji miała zostać objęta przez głównego akcjonariusza - Polmot Holding, który na przeprowadzenie emisji i podwyższenie kapitału zadeklarował kwotę ok. 27 mln zł. Środki pozyskane z emisji posłużą przede wszystkim dalszej rozbudowie linii ciągnikowej w mocach wyższych, co przełoży się na silny wzrost sprzedaży w Polsce i na rynkach europejskich.

W październiku akcjonariusze Ursusa zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 4,1 mln akcji serii P bez prawa poboru oraz emisji do 8,9 mln warrantów subskrypcyjnych serii 2 z prawem do objęcia akcji serii Q skierowanej do Pol-Mot Holding.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.