Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę LPP w grudniu 2015 r. wyniosły ok. 653 mln zł i były wyższe o około 19 proc. w skali roku, podała spółka.

"Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła ok. 51 proc. i była o ok. 5 pkt proc. niższa od marży zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - grudzień 2015 roku wyniosła 5 134 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 8% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także.

Powierzchnia handlowa sklepów LPP na koniec grudnia wyniosła ok. 843,4 tys. m2 i była większa o ok. 17% r/r.

LPP zarządza 5 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły ok 4 758 mln zł w 2014 roku.