Ten punkt posiedzenia był rozpatrywany w trybie zastrzeżonym, dlatego w opublikowanym komunikacie nie przedstawiono informacji na temat planów polskiej dyplomacji.

Poza tym Rada Ministrów przyjęła projekt zapisów dotyczących zmiany ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt nowelizacji wdraża do polskiego prawa przepisy Komisji Europejskiej w sprawie usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service - EETS. Jest to usługa umożliwiająca użytkownikowi drogi elektroniczne uiszczenie opłaty na wszystkich obszarach EETS za pomocą jednego urządzenia zamontowanego w pojeździe. W efekcie pobór opłat na drogach krajów Unii Europejskiej, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, w tym również w Polsce, zostanie uproszczony.Planowana nowelizacja nie reguluje nowego systemu pobierania opłat, nie wprowadza też obowiązku ponoszenia nowej opłaty za poruszanie się po drogach krajowych i przede wszystkim nie wpłynie na poziom obowiązujących cen za przejazd drogami w Polsce. Usługa ma charakter uzupełniający wobec krajowych usług opłaty elektronicznej w państwach członkowskich UE. Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi Generalna Dyrekcja jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi, będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego.

Ponadto rząd zapoznał się z informacją na temat projektów ustaw planowanych do rozpatrzenia przez rząd.

>>> Czytaj też: Korekta polskiej polityki zagranicznej. "Nie będzie oglądania się na to, co zdecyduje Bruksela"