Rekomendacja została wydana przy cenie 10,3 zł. W piątek o godzinie 10:50 kurs spółki wynosił 10,15 zł po wzroście o 0,5% od ostatniego zamknięcia.

"W związku z przejęciem Ergon Poland podwyższamy nasze prognozy finansowe i naszą cenę docelową dla Pekabex do 14 zł z 13,4 zł i podtrzymujemy rekomendację kupuj. W styczniu spółka powinna sfinalizować przejęcie swojego dotychczasowego głównego konkurenta - Ergon Poland, co umocni pozycję Pekabex jako  lidera rynkowego i powinno umożliwić realizację nowych efektów skali. Oczekujemy, że sam Ergon wygeneruje w latach 2016p i 2017p odpowiednio 6 mln zł i 10 mln zł dodatkowej EBITDA. Dzięki przejęciu oraz rozwojowi organicznemu prognozujemy wzrost znorm. EBITDA do 39,5 mln zł w 2016p i  44,1 mln zł w 2017p przy zysku netto odpowiednio 24,2 mln zł w 2016p i 27,3 mln zł w 2017p" - czytamy w raporcie