83 procent badanych planuje powrót do ojczyzny, choć nie od razu. Odsetek zdecydowanych na zakup biletu powrotnego rośnie. Rok temu było to 77 procent, a dwa lata temu zaledwie 40 procent ankietowanych - pisze "Puls Biznesu".

Z badania wynika, że tylko jedna trzecia zamierza robić karierę w kraju w perspektywie od roku do trzech lat po zakończeniu edukacji. Ponad połowa pierwsze szlify chce zdobyć na obczyźnie i wrócić w ciągu od 4 do 7 lat.

Do powrotu największą grupę motywuje wyższa jakość życia w Polsce. Dotyczy to 36 procent studiujących. Na następnych miejscach znalazły się kolejno: chęć rozkręcenia własnego biznesu, względy rodzinne oraz mniejsza konkurencja na rynku pracy.

Badanie przeprowadzono wśród studentów uczestniczących w Polish Economic Forum na London School of Economics.

Więcej na jego temat - w "Pulsie Biznesu".