Strata operacyjna wyniosła 185,2 mln zł wobec 283,42 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 577,88 mln zł w 2015 r. wobec 430,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 13,36 mln zł wobec 12,38 mln zł zysku rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Midas spodziewa się wzrostu zysków za 2015 r. o 126 mln zł

Midas należy do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.