Zysk operacyjny wyniósł 209,16 mln zł wobec 80,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 741,69 mln zł w 2015 r. wobec 2 412,44 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 168,79 mln zł wobec 82,68 mln zł zysku rok wcześniej.

"Dzięki blisko 14% wzrostowi przychodów ze sprzedaży i dalszej optymalizacji działalności, Grupa Azoty Police odnotowała w 2015 r. jeden z najwyższych w historii zysków netto na poziomie 165 mln zł. Wynik EBITDA (nadwyżka środków pieniężnych) wzrósł w tym okresie o 69%, tj. do 293 mln zł (173 mln zł w 2014 r.). Głównymi czynnikami wpływającymi na uzyskanie tak znakomitych wyników są m.in.: umocnienie pozycji Spółki Afrig w Senegalu, zmniejszenie wskaźników zużycia surowców i liczby awarii na instalacjach produkcyjnych, realizacja programu Azoty Pro, zmniejszenie liczby nawozów i skuteczna realizacja programu marketingowego, w tym sportowego" - czytamy w komunikacie prasowym spółki.

W ubiegłym roku firma rozpoczęła realizację jednej z największych inwestycji w historii polskiej chemii ciężkiej. Wart 1,7 mld złotych projekt budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH ma w założeniu podwoić przychody i zyski spółki. W wyniku inwestycji powstanie instalacja dorównująca wielkością istniejącym Zakładom, w której zatrudnienie znajdzie kilkaset osób. Projekt zakłada także rozbudowę polickiego portu.

"Instalacja PDH to nasza flagowa inwestycja, która podniesie znaczenie Spółki oraz wzmocni wpływ „Polic” na gospodarkę regionu i całej Polski. W 2015 r. podjęliśmy szereg działań zmierzających ku realizacji tego przełomowego dla branży chemicznej projektu. Było to m.in. podpisanie umowy z globalnym koncernem Honeywell na dostawę innowacyjnej technologii oraz powołanie spółki celowej PDH Polska S.A" – mówi Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.