Zysk operacyjny wyniósł 98,16 mln zł wobec 93,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 954,28 mln zł w 2015 r. wobec 822,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 77,94 mln zł wobec 74,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest notowana na GPW.