Ipopema Securities odnotowała 3,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 4,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,74 mln zł wobec 9,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,02 mln zł w 2015 r. wobec 104,18 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 3,49 mln zł wobec 3,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.