Zysk operacyjny wyniósł 51,53 mln zł wobec 43,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (po wyłączeniu udziału konsorcjantów) sięgnęły 1 763,28 mln zł w 2015 r. wobec 1 577,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 11,4 mln zł wobec 12,25 mln zł zysku rok wcześniej.

"Ubiegły rok to dla nas czas dynamicznego rozwoju i budowania pozycji spółki na rynku budowlanym w Europie. Działania te uplasowały naszą Grupę na piątym miejscu wśród grup budowlanych. Przed nami tylko światowe koncerny. Zrealizowaliśmy w tym czasie ponad 40 prestiżowych projektów budowlanych w kraju i za granicą oraz umocniliśmy naszą pozycję w strategicznych segmentach rynku kubaturowego, energetycznego oraz inżynieryjnego. W całym roku grupa podpisała 143 kontrakty na łączną kwotę: 1,4 mld zł" - napisali członkowie zarządu w liście załączonym do raportu rocznego.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.