Zysk operacyjny wyniósł 13,76 mln zł wobec 11,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,17 mln zł w 2015 r. wobec 15,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 12,76 mln zł wobec 9,18 mln zł zysku rok wcześniej.

"Prezentując w lutym 2015 r. wyniki finansowe za wcześniejszy rok deklarowaliśmy, że jesteśmy dopiero na początku drogi monetyzacji zysków z gry 'This War of Mine'. Nasze rezultaty za ostatni rok potwierdziły, że mieliśmy rację. W 2015 r., mimo że nie wydaliśmy w tym okresie żadnego nowego tytułu, nasze przychody ze sprzedaży, na poziomie skonsolidowanym, były o 46,7 proc. większe niż rok wcześniej i wyniosły 23,17 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł o 22,9%, do 13,76 mln zł a netto o prawie 26%, do ponad 11,56 mln zł. To oznacza, że 2015 r. był najlepszym w historii 11 bit studios i całej Grupy kapitałowej. Potwierdzeniem doskonałej kondycji finansowej mogą być posiadane zasoby pieniężne. Na koniec grudnia ub.r. mieliśmy na rachunkach 22,97 mln zł, czyli prawie trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. To pozwala nam z dużym komfortem planować kolejne produkcje i inwestycje bez konieczności sięgania po pieniądze z rynku finansowego czy kapitałowego" - napisali członkowie zarządu w liście do akcjonariuszy i inwestorów.

Reklama

Wyniki za 2015 r. to oczywiście zasługa bardzo dobrej sprzedaży gry "This War of Mine", mimo że od jej premiery, w wersji na komputery PC, minął już ponad rok, czytamy dalej.

Najważniejszym projektem, który obecnie absorbuje większość zasobów spółki, jest gra o roboczym tytule "Industrial".

"Liczymy, że będzie kolejnym kamieniem milowym w rozwoju spółki i całej grupy kapitałowej. 'Industrial' to znacznie większe przedsięwzięcie niż 'This War of Mine', nie tylko od strony finansowej. Wierzymy jednak, że premiera gry będzie równie ważnym wydarzeniem jak premiera 'This War of Mine'" - napisali także członkowie zarządu.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.