Strata operacyjna wyniosła 9,31 mln zł wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,88 mln zł w 2015 r. wobec 52,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 7,84 mln zł wobec 2,47 mln zł straty rok wcześniej.

W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na Larq. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie.