Libet rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 3 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, podała spółka.

"Zysk netto spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 7 127 072,98 zł został zagospodarowany w następujący sposób: (a) kwota 3 000 000 zł na wypłatę dywidendy, (b) kwota 4 127 072,98 zł pozostawiony w spółce i przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego" – czytamy w komunikacie.

Stosownej oceny wniosku dokona wcześniej rada nadzorcza, podano również.

Kapitał spółki dzieli się na 50 mln akcji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Libetu w 2015 r. wyniósł 7,13 mln zł wobec 3,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka prowadzi obecnie produkcję w 15 zakładach produkcyjnych na 26 liniach produkcyjnych i obróbczych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.