Zysk operacyjny wyniósł 55,15 mln zł wobec 43,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża EBIT wzrosła o 0,6 pkt proc. r/r i wyniosła 6,4% w I kw. 2016 r., zaś marża zysku netto wzrosła o 1 pkt proc. r/r do 4,5%, podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 858,22 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 750,35 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż Grupy AmRest wzrosła w pierwszym kwartale 2016 roku o 14,4% i wyniosła 858 mln zł w porównaniu z 750 mln zł rok wcześniej. Wysoka dynamika przychodów była efektem stabilnych trendów wzrostowych sprzedaży restauracji porównywalnych (LFL) na większości
rynków działalności firmy, sprzedaży dodanej nowo otwieranych lokali, a także przejęcia w połowie ubiegłego roku sieci kawiarni Starbucks w Rumunii i Bułgarii" - czytamy w raporcie.

Największy wzrost przychodów odnotowano w dywizji Europa Środkowo-Wschodnia (CE). Sprzedaż w pierwszym kwartale 2016 roku wzrosła o 67 mln zł, osiągając poziom 514 mln zł (+15,1%). Pozytywne trendy LFL utrzymały się w większości marek, a na rynkach czeskim i węgierskim osiągnęły dwucyfrową dynamikę, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 0,68 mln zł wobec 23 tys. zł zysku rok wcześniej.

W okresie 12 miesięcy kończących się 31 marca 2016 roku w CE otworzono 43 nowe restauracje. Dodatkowo w czerwcu 2015 roku AmRest przejął sieć 23 kawiarni Starbucks w Rumunii i Bułgarii. Tym samym liczba lokali na koniec pierwszego kwartału 2016 roku wzrosła do 536, podano w raporcie.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)