Zysk operacyjny wyniósł 9,09 mln zł wobec 9,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,16 mln zł w 2015 r. wobec 53,88 mln zł rok wcześniej.

"Dane finansowe za 2015 napawają optymizmem. Sprzedaż podniosła się o 27% do blisko 70 mln zł, przy rentowności EBITDA na poziomie 12 mln zł. Jeszcze bardziej cieszą nas zmiany jakościowe sprzedaży. W roku ubiegłym sprzedaż eksportowa podniosła się o ponad połowę do 18,2 mln zł a obecny status zakontraktowania na poziomie 60% znacznie przekracza ubiegłoroczne 43% zanotowane w marcu. Jesteśmy również bardzo zadowoleni z wysokiego przełożenia zyskowności na wygenerowaną gotówkę. Rekordowe przepływy operacyjne ostatniego roku na poziomie 14,3 mln zł oraz wrześniowa emisja, bezpośrednio przełożyły się na wzrost gotówki w spółce do poziomu 15 mln zł na koniec 2015. Poziom ten jest zbieżny z zadłużeniem obligacyjnym, a zatem na ponad rok przed zapadalnością obligacji mamy już solidne pokrycie tego zadłużenia, choć biorąc pod uwagę relatywnie niski stan zadłużenia, nie wykluczamy częściowego lub całkowitego refinansowania" - napisał prezes Rafał Styczeń w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 2,01 mln zł wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Ailleron (dawniej Wind Mobile) jest integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów. Pod koniec września 2015 roku firma zadebiutowała na głównym rynku GPW, przechodząc z NewConnect.

(ISBnews)