We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto wyniosła 0,35 mln zł.

"Wyniki finansowe roku 2015, mimo odnotowanego wzrostu przychodów do poziomu 200 mln zł, ze względu na dokonane odpisy wartości udziałów spółek zależnych Grupy MNI, jak również odpisów aktualizujących wierzytelności tych podmiotów są niesatysfakcjonujące" - napisał prezes Andrzej Piechocki w liście do akcjonariuszy.

Strata operacyjna wyniosła 24,94 mln zł wobec 14,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 212 mln zł w 2015 r. wobec 181,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2015 r. wyniosła 33,76 mln zł wobec 2,61 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)