Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce utrzyma się na ubiegłorocznym poziomie 3,6% zarówno w 2016, jak i w 2017 r., prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Taki sam poziom wzrostu gospodarczego Fundusz prognozował dla Polski w kwietniu br.

Wówczas prognoza wzrostu PKB Polski na 2021 r. wynosiła 3,5%.

MFW prognozuje w opublikowanym dziś "Regional Economic Report", że popyt krajowy wzrośnie w tym roku w Polsce o 4% i o 3,9% w przyszłym roku (wobec wzrostu o 3,3% w ub.r.), zaś konsumpcja prywatna - odpowiednio o 3,7% i 4,1% (wobec wzrostu o 3% w ub.r.). Wzrost eksportu prognozowany jest na poziomie 6,7% w 2016 r. i 6,6% w 2017 r. (wobec wzrostu o 6,5% w ub.r.).

Wzrost PKB dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej prognozowany jest na poziomie 3,1% w tym i przyszłym roku wobec 3,6% w 2015 r.

MFW prognozuje również, że w tym roku w Polsce deflacja średnioroczna wyniesie 0,2%, a w przyszłym roku Polska odnotuje inflację rzędu 1,3% wobec deflacji na poziomie 0,9% w ub.r. Wskaźnik na koniec roku prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 0,5% w tym i 1,7% w przyszłym roku wobec -0,5% w ub.r.

Fundusz podtrzymał też kwietniowe prognozy, według których deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski spadnie o 0,1 pkt proc. r/r do 2,8% PKB w tym roku, ale wzrośnie do 3,1% PKB w przyszłym roku.

(ISBnews)