Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Neuca złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Intra, podał urząd.

Wniosek wpłynął 11 maja. Sprawa jest w toku.

"Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez Neuca SA z siedzibą w Toruniu kontroli nad Intra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez Neuca od p. Stanisława Bogdańskiego i p. Joanny Anity Bogdańskiej 100% udziałów w kapitale zakładowym Intra" - czytamy w komunikacie.

Intra nie ma spółek zależnych. Działalność Intra oraz grupy kapitałowej Neuca koncentruje się głównie na hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek i szpitali, podano także.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%

(ISBnews)