Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej (IDR) do poziomu BBB+ z BBB oraz dla zadłużenia w walucie krajowej do A- z BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na AA(pol) z A+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.
"Fitch podniósł także długoterminowy rating w walucie zagranicznej z BBB na BBB+ dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro" - podała agencja.
Fitch podniósł ratingi województwa, gdyż uważa, że wyniki finansowe i wskaźniki obsługi zadłużenia w latach 2014-2015 ustabilizowały się i odpowiadają wyższemu ratingowi. Ratingi biorą pod uwagę spadające zadłużenie bezpośrednie oraz przedterminową spłatę zobowiązań, co zapewnia województwu bezpieczną obsługę zadłużenia.
"Zgodnie z naszą prognozą zadłużenie mazowieckiego spadnie z 1,5 mld zł na koniec 2015 r. do około 1,0 mld zł na koniec 2018 r., co wynikać będzie ze spłat długu zgodnie z harmonogramem. Zadłużenie będzie umiarkowane i spadnie z 71% dochodów bieżących na koniec 2015r. do około 40%-45% na koniec 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Według agencji, sytuacja płynnościowa województwa w 2015 r. znacznie się poprawiła. Wolne środki wzrosły z 114 mln zł na koniec 2014 r. do 165 mln zł na koniec 2015 r. "Oczekujemy, że w latach 2016-2018 płynność mazowieckiego pozostanie dobra, zapewniając tym środki do obsługi długu. Na ratingi Województwa pozytywnie wpłynął fakt uregulowania w kwietniu 2016 r. spornej kwoty 'janosikowego' za 2014 r. Województwo zapłaciło 165,8 mln zł z 182,1 mln zł i zakładamy, że spłaci resztę do końca roku. Biorąc pod uwagę spłatę 'janosikowego' i przedterminową spłatę długu Szpitala Bródnowskiego (70 mln zł), które województwo przejęło w procesie jego restrukturyzacji, wskaźnik zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto (ryzyko bezpośrednie i pośrednie) do dochodów bieżących wyniósłby 106,5% (2015: 117,7%)" - czytamy także.
Fitch zwraca także uwagę, że wskaźniki ekonomiczne mazowieckiego są wyższe od średniej krajowej. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa (ponad 5 mln mieszkańców) stanowił 161% średniej krajowej w 2013 r. (ostatnie dostępne dane) i to głównie dzięki usługom, które dominują w gospodarce lokalnej. Wartość dodana brutto sektora usług w 2013 r. wyniosła 73% (Polska: 63%) i sektor ten zatrudniał 68% wszystkich zatrudnionych (Polska: 57%). Stopa bezrobocia na koniec marca 2016 r. wyniosła 8,5% i była niższa od krajowej (10,0%).
(ISBnews)