Średnie dzienne wydobycie w omawianym okresie wynosiło 15 094 baryłek ropy. W marcu było to 14 968 baryłek.

Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 15 686 baryłek.

Exillon Energy to notowany na warszawskiej GPW (od października 2012 r.) i londyńskiej LSE niezależny producent ropy naftowej prowadzący działalność w dwóch roponośnych regionach w północnej Rosji - Timan-Peczora (poprzez spółkę Exillon TP) i Syberii Zachodniej (Exillon WS).

(ISBnews)