"Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 26 września 2016 roku. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy na 10 października 2016 roku" – czytamy w projekcie uchwały.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)