Zysk operacyjny wyniósł 1,64 mln euro wobec 2,14 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,74 mln euro w I kw. 2016 r. wobec 42,53 mln euro rok wcześniej.

City Service świadczy usługi zarządzania nieruchomościami w krajach nadbałtyckich i Europie Środkowo-Wschodniej. W 2012 roku sfinalizowało transakcję nabycia od Skarbu Państwa 100% udziałów w polskiej spółce Zespół Zarządców Nieruchomości WAM. Spółka koncentruje się na usługach związanych z zarządzaniem obiektami handlowymi i przemysłowymi oraz obiektami użyteczności publicznej, usługach utrzymania czystości i pozostałą działalnością związaną z zarządzaniem nieruchomościami jak. ochrona, remonty budynków, czy zarządzanie wierzytelnościami.

Od czerwca 2007 r. akcje spółki notowane są na giełdzie w Wilnie, a od listopada 2015 r. również na GPW w Warszawie.

(ISBnews)