"Zarząd Geotrans zdecydował, że podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia, planowanego na 30 czerwca, będzie rekomendował wypłatę 56,7% zysku za 2015 rok. Akceptacja uchwały przez akcjonariuszy nt. podziału zysku będzie oznaczała wypłatę dywidendy w takiej samej wysokości, jak rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Terminem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 lipca, zaś jej wypłaty - 21 lipca 2016 roku. Pozostała część zysku (764,8 tys. zł) ma zostać przeznaczona na wzrost kapitału zapasowego.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)