"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., (...) postanawia zysk netto za rok 2015 wynoszący 2 837 766,70 zł przeznaczyć w części tj. 1 448 992,25 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,125 zł na jedną akcję. Pozostałą część tj. 1 388 774,45 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Walne ma ustalić także dzień dywidendy na 1 lipca 2016 r., a termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2016 r.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)