"Dniem ostatecznym spłaty kredytu jest dzień 7 czerwca 2019 r., przy czym kredyt podlega spłacie w 3 równych kwotach w wysokości 35 455 000,00 zł w dniach 10 czerwca 2017 r., 10 czerwca 2018 r. i do zakończenia okresu kredytowania. Spłata obligacji w wyniku dywersyfikacji źródeł finansowania działalności pozwoli spółce na intensywniejsze planowanie nowych inwestycji i obniżenie kosztów finansowych" - czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o ustaloną marżę. Dodatkowo spółka zapłaci bankowi na pokrycie kosztu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego kwotę odpowiadającą obowiązkowej opłacie rocznej oraz opłacie ostrożnościowej ponoszonym przez Bank z tytułu udzielonego kredytu naliczanym w trybie określonym przepisami Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, podano również.

"Podpisana umowa na spłatę obligacji to wypełnienie składanych przez nas od kilku miesięcy deklaracji związanych ze zdobyciem nowego źródła finansowania działalności spółki. Z drugiej zaś strony, sfinalizowanie transakcji z tak renomowanym bankiem, to dowód na to, że instytucje finansowe dostrzegają potencjał naszych aktywów. Jestem także przekonany, że spłata obligacji pozwoli nam teraz łatwiej planować nowe inwestycje i rozwój Rank Progressu. Warto też podkreślić, że zamiana obligacji na nowy kredyt obniży nasze koszty finansowe" - skomentował prezes Rank Progress Jan Mroczka, cytowany w komunikacie.

W odrębnym komunikacie Rank Progress podał, że zgodnie z umową kredytową zawartą z BOŚ z dnia 8 czerwca 2016 r., jednym ze zobowiązań spółki i pozostałych kredytobiorców jest nierekomendowanie w całym okresie kredytowania, wypłat dywidendy. "W przypadku niedotrzymania ww. warunku bank mógłby wypowiedzieć umowę lub podwyższyć marżę banku" - wskazano w komunikacie.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Do głównych inwestycji realizowanych przez grupę należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Od 2013 roku Rank Progress zajmuje się również projektami deweloperskimi z zakresu gospodarowania odpadami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)