OPTeam złożył nową ofertę na zakup od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) pozostałych akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), reprezentujących 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, za 75 mln zł, podał OPTeam. Wcześniej spółka oferowała 70 mln zł za akcje PeP.
"Nowa oferta na zakup od PWPW akcji spółki Polskie ePłatności obejmuje cenę w kwocie 75 000 000,00 zł, pozostałe warunki oferty nie uległy zmianie. Emitent zamierza sfinansować transakcję środkami uzyskanymi z funduszu Innova AF II S.à r.l., spółką utworzoną zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu" - czytamy w komunikacie.

Aktualnie OPTeam posiada 50% akcji w spółce Polskie ePłatności, które uprawniają do 41,2% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Nowa oferta na zakup akcji spółki PeP reprezentuje łącznie 50% kapitału zakładowego i 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu.

"Emitent podaje, że podjął decyzję o nie skorzystaniu przez OPTeam SA. z prawa pierwokupu od PWPW akcji spółki Polskie ePłatności" - napisano również.

Wcześniej w drugiej połowie kwietnia OPTeam podpisał warunkową przedwstępną umowę nabycia 50% akcji PeP od PWPW za 70 mln zł. Strony przewidywały wtedy, że zawarcie umowy sprzedaży akcji PeP nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Polskie ePłatności, w których OPTeam ma w tym momencie 50% akcji, to jeden z pięciu największych w Polsce operatorów płatności elektronicznych. Spółka została założona wspólnie przez OPTeam i PWPW.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)