W piątek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera podsumowali dotychczasową realizację programu "Rodzina 500 plus" na Mazowszu.

Jak poinformował wojewoda, dotychczas wpłynęło ponad 380 tys. wniosków, w tym 269,6 tys. w urzędach oraz 110,4 tys. online. Gminy na wypłatę ponad 702,7 tys. świadczeń wychowawczych wydały ponad 350,6 mln zł.

Według szacunków na Mazowszu uprawnionych do świadczenia jest 460 tys. dzieci.

Najwyższe wypłaty dla jednej rodziny odnotowano w gminach: Baboszewo (powiat płoński) 6 tys. zł dla 12 dzieci w rodzinie, Czarnia (powiat ostrołęcki), Przasnysz (powiat przasnyski) i Radziejowice (powiat żyrardowski) - po 5 tys. zł dla 10 dzieci w rodzinie.

Na Mazowszu do 15 czerwca wydano ponad 5 tys. decyzji przyznających prawo do dodatku dla dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka i wypłacono świadczenia na kwotę 4,8 mln zł.

Wojewoda zapewnił, że każda gmina ma nadwyżki pieniędzy na wypłaty, zatem powinny być one realizowane na bieżąco. Poinformował, że są gminy, gdzie złożonych wniosków jest więcej niż szacowano; są również takie, gdzie jest ich mniej. Dokładne dane i to, jak się mają do wcześniejszych szacunków, poznamy jednak dopiero w lipcu, gdy minie trzymiesięczny okres przeznaczony na złożenie pierwszego wniosku i zrealizowanie wypłat.

Rafalska przypomniała, że te trzy miesiące są zarówno dla rodzin - aby nie musiały się spieszyć ze złożeniem wniosku i nie musiały stać w ewentualnych kolejkach, jak i dla samorządowców - żeby zdążyli zrealizować wypłaty w terminie, nawet gdyby wpłynęło dużo wniosków jednocześnie. Zaapelowała jednak do urzędników, by nie nadużywać tej możliwości i sprawnie rozpatrywać wnioski. Minister poinformowała, że nie ma w Polsce gminy, która jeszcze nie wypłaciłaby żadnego świadczenia.

W Warszawie wydano już ok. 54 proc. decyzji. Wojewoda poinformował, że poprosił prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz o osobisty nadzór nad realizacją programu w stolicy. Jak powiedział, otrzymał zapewnienie, że prezydent sią w to zaangażuje i - jak ocenił - w ostatnich dniach widać poprawę. Zwrócił uwagę, że w stolicy wypłaty realizują dzielnice; są takie, które wydały ok. 25 proc. decyzji, a są i takie, które wydały już ponad 80 proc.

Rafalska podkreśliła, że Warszawa jest kluczowa i "przygląda jej się cała Polska", dlatego tak ważne jest, by sprawnie realizowała wypłaty.

W całej Polsce złożono już ponad 2,5 mln wniosków o świadczenie 500 plus. Szacowano, że uprawnionych jest 2,7 mln rodzin, jednak resort spodziewał się, że wniosków będzie więcej - niektórzy popełnili błędy i składali wnioski powtórnie, wnioskowali również nieuprawnieni. Wydano ok. 1,6 mln decyzji, wypłacono ok. 4,5 mln świadczeń na ponad 2,23 mld zł.

Na mocy działającego od 1 kwietnia programu "Rodzina 500 plus" świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko. Świadczenia wypłacane są przez samorządy.

Jeśli poprawnie wypełniony wniosek o świadczenie zostanie złożony do 1 lipca włącznie, pieniądze będą wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.(PAP)