"Dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez spółkę. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 969 529 akcji; dzień dywidendy został ustalony na dzień 23 09 2016 r.; termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 12 10 2016 r." - czytamy w komunikacie.

P.A. Nova odnotowała 17,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 5,54 mln zł wobec 6,87 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku akcjonariusze spółki P.A. Nova zdecydowali o wypłacie 4,98 mln zł dywidendy, co dało 0,5 zł na akcję.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)